Skalūnų dujų pramonė: faktai ir skaičiai, kuriuos privalu žinoti kiekvienam

„Nėra ir nebus nekenksmingų skalūnų dujų išgavimo technologijų. O tos, kurios naudojamos ir ruošiamasi naudoti Lietuvoje, veda į ketvirtadalio Lietuvos sunaikinimą, Kuršių marių ir Baltijos jūros užteršimą. Tai akivaizdžiai vykdoma ekonominė afera. Tai būtų didžiausias nusikaltimas Lietuvių Tautai per visą mūsų istoriją. Tai kas išmetama į žiniasklaidą, tėra propagandiniai viešųjų ryšių triukai, kurie  labai mažai turi bendro su tuo, kas yra tikrasis pavojus.“
Vytautas Švanys, inžinierius geologas – hidrogeologas, naftos gavybos inžinerija

‘‘Skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba, dėl jo kenksmingo metodo, dėl tų naudojamų chemikalų, žemės pagrindo laužymo, sukeliamų pasekmių yra pati didžiausia afera per mūsų organizacijos 25 metų gyvavimo istoriją. Didesnės,  globalesnės aferos aš nežinau ir nesusidūriau. Netgi kiaulių fermos palyginus atrodo vaikiškas žaidimas.”
Rimantas Braziulis, žaliųjų judėjimo pirmininkas, laikraščio ”Žalioji Lietuva” direktorius

„Visiems, kas kalba apie skalūnines dujas, reikėtų lipnia juosta užsilipdyti burnas. Tai būtų geriausia išeitis. Negalima apie tai kalbėti iš viso. Negalima kalbėt apie naujų taršos šaltinių kūrimą mūsų regione, nes tai būtų Tėvynės išdavystė.‘‘
Vladimiras Berezinas, Ukrainos žaliųjų atstovas

„Skalūnų dujų gavyba („fracking“) yra neįtikėtinas pavojus žmonių rasei. Aš nežinau, kodėl jie iš vis tai daro. Žmonės nori lengvų pinigų, taip griaudami šalies ateitį.“
Yoko Ono, Džono Lenono našlė, „Artist against fracking“ įkūrėja

INFORMACINIS KONCENTRATAS

TRUMPAI APIE SKALŪNUS

skalunai 1

Norėdami padidinti vaizdą, spauskite paveikslėlį

PastabaŠie brėžiniai daryti 2013 metais – 2015 metais buvo pakeisti mokesčių tarifai. Šiuo metu yra priimtas sprendimas nuo 2015 metų skalūnus išgaunančias kompanijas apmokestinti 1 procento tarifu (!), t.y. Lietuva ne tik užteršiama, bet ir atiduoda visą pelną užsienio subjektams. 

Skalūnų „buldozeris“ stojo dėl kritusių naftos kainų,  skalūnų gavyba tampa nekonkurencinga esamomis sąlygomis, nes jų gavyba palyginus su įprastine nafta dėl specifinių išgavimo technologijų –  yra brangesnė net keliolika kartų, jos ištekliai riboti (Lietuvoje  skalūnų, JAV energetikos informacijos agentūros duomenimis, užtektų tik 3 metams).

***

KAIP VYKSTA HIDRAULINIS SKALDYMAS („FRACKING“) ?

skalunai 3

Norėdami padidinti vaizdą, spauskite paveikslėlį

Skalūnų išgavimo technologija per 7 minutes (VIDEO)

Skalūnų išgavimo technologija per 2 minutes (VIDEO)

***

CHEMIKALŲ SUDĖTIS

POVEIKIS SVEIKATAI2

Čia galite naudojamų cheminių medžiagų sąrašą:

1) ES politikos departamentas. „Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos  gavybos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“ 30-34 psl.

2) Lietuvos Mokslo Akademijos išvadose „KOMISIJOS DĖL SKALŪNŲ DUJŲ ŽVALGYBOS IR GAVYBOS POVEIKIO APLINKAI BEI ŽMONIŲ SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS“ (20-21 psl)

Kiekvienam gręžiniui – unikali cheminio mišinio sudėtis, nustatoma tik išgręžus gręžinį. Nežinoma kaip jos reaguos tarpusavyje, kaip  reaguos su uolienomis ir žemiau esančiai elementais. Oficialiai skelbiamas iki 600 gavyboje naudojamų elementų pavadinimai. Vienu metu naudojama 3-15 skirtingų cheminių elementų “puokštė- kulinarinis receptas“. Vien tik į vieną grežinį, supompuojama nuo 80 iki 300 tonų chemikalų (!) Štai bū­ti­na hid­rau­li­nio skys­čio su­de­da­mo­ji da­lis yra bio­ci­das gliu­tar­de­hi­das, ku­rio mi­li­jo­ni­nė kon­cent­ra­ci­jos da­lis už­mu­ša viską kas gyva… 

Ištrauka iš Mokslo Akademijos išvadų:

„Žemiau pateikiamas kai kurių žinomų naudojamų cheminių medžiagų apytikris sąrašas ir charakteristikos. Ardymo skysčiui paruošti naudojamų chemikalų sąrašas neskelbiamas, todėl pateikiamas sąrašas neišsamus. Šalia minėtų jame gali būti naudojami ir kiti pavojingi chemikalai.

  • 2-Butoksietanolis (arba etilenglikolio monobutilo eteris) – organinė medžiaga, kurios teigiama savybė – savaime vykstantis skilimas paviršiniame vandenyje, kai yra deguonies. Skilimo pusamžis sudaro 7–28 dienas. Kai nėra deguonies, skilimas yra lėtas.
  • Nonilfenolio etoksilatas. Tai yra paviršinio aktingumo medžiaga, suteikianti skysčiui gebėjimą geriau prasiskverbti į smulkius plyšius. Be to, matyt, yra naudojamos ir kitos panašios medžiagos, kurių yra gausu. Panašios medžiagos naudojamos skalbimo priemonių gamyboje. Dauguma jų geba savaime irti vandenyje veikiant deguoniui ir kitiems išoriniams veiksniams.
  • Tetrametilamonio chloridas – toksiška medžiaga.
  • Tiazolio dariniai – toksiškos medžiagos.
  • Aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, naftalenas ir jų alkilinti dariniai). Tai – toksiškos, bioakumuliacinės, mutageninės ir kancerogeninės medžiagos, sunkiai irstančios aplinkoje.
  • Įvairių klasių organiniai junginiai – akrilamidas, hidroksilaminas ir kt., turintys toksiškų, mutageninių ir kancerogeninių savybių.
  • Aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, naftalenas ir jų alkilinti dariniai). Tai – toksiškos, bioakumuliacinės, mutageninės ir kancerogeninės medžiagos, sunkiai irstančios aplinkoje.‘‘

Grįžtamame skystyje, be minėtų, gali būti ir kitų toksiškų medžiagų, atkeliavusių iš giluminių sluoksnių. Tarp jų gali būti toksiškų metalų jonų – gyvsidabrio, švino, arseno. Kitos toksiškos medžiagos gali susidaryti dėl sudėtingų biogeocheminių reakcijų su ardymo skystyje esančiomis medžiagomis. Be to, iš giluminių sluoksnių grįžtančiame skystyje gali būti radioaktyvių elementų, pvz., urano. Ypač dažnas yra radioaktyvus radonas, kurio skilimo produktai taip pat yra radioaktyvūs ir gali plėvelės pavidalu kartu su kitomis medžiagomis nusėsti ant vamzdžių, siurblių ir kitos įrangos vidinių sienelių, taip pat patekti į paviršinius vandenis.

Dar vienas vandens taršos aspektas yra vietovės uždruskinimas. Jo intensyvumas priklauso nuo gavybos masto ir nuo to rajono gamtinių sąlygų – kritulių kiekio ir pan.

Nemažą pavojų gali kelti metano dujos, ištirpusios paviršiniame vandenyje. Yra patikimai įrodyta, kad gavybos rajonuose būna padidėjusi ištirpusio metano koncentracija. Izotopiniu metodu įrodyta, kad metanas yra termogeninės kilmės. Vietovėje, kurioje foninė metano koncentracija sudaro 1,1 mg/l, dėl skalūnų dujų gavybos vandens gręžiniuose užfiksuota padidėjusi vidutinė metano koncentracija iki 19,2 mg/l, o maksimaliai siekė net 64 mg/l.

Pastaroji koncentracija yra pavojinga dėl sprogimo ar gaisro. Patikimai dokumentuotas gyvenamojo namo sprogimas, sukeltas susikaupusio metano aktyvaus dujų išgavimo rajone.“

LMA-komisijos-isvados-del-skalunu-duju

***

KAIP TOKSINIAI CHEMIKALAI PATENKA Į VANDENĮ?

skalunai 2

Norėdami padidinti vaizdą, spauskite paveikslėlį

***

KUO SKIRIASI ĮPRASTINĖ NAFTOS GAVYBA NUO SKALŪNŲ GAVYBOS?

DUJU GAVYBA

***

GRĘŽINYS. SKERSINIS PJŪVIS

Ar žinote, kad:

  • 1 gręžiniui (Žvalgybiniui/ Gavybiniui) reikia 15 tūkst.kub.m. vandens ir 75 tūkst. litrų chemikalų;
  • Lietuvoje gali būti iki 10 000 tokių gręžinių. Gręžinių tankumas: nuo 2-6 gręžinių – 1 kv.km;
  • Iš 1 gręžimo aikštelės (jos plotas žemės paviršiuje 3–5 ha) gelmėse apimamas nuo 250 iki 2400 ha plotas. Plotai, apimami iš atskirų aikštelių, sieks vienas kitą arba net persidengs. Produktyvi storymė bus ištisai pažeista gręžskylėmis ir plyšiais. Jei Vakarų Lietuvoje vyktų visavertė gavyba, PAŽEISTOS žemės gelmių storymės tūris būtų ~1200 km3 (!!!). (Gediminas Motuza – LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus tikrasis narys (geologija, gelmių apsauga) , Lietuvos Mokslo akademija)

527819_10200725525122800_1740769612_n

488108_10200725524402782_1359628308_n

***

KAIP ATRODO GRĘŽINIAI IŠ VIRŠAUS

aikstele3

aikstele

CHEM EZERA

paukscio skrydis

kolorado

JAV, Kolorado valstija

Šokiruojančios fotografijos iš pirmųjų skalūnų dujų gręžinių Ukrainoje: Donbaso ekologinė katastrofa (fotoreportažas)

A Must Read Account of Fracking Colorado (fotoreportažas)

***

HIDRAULINIS VANDUO

hidraulinis vanduo

***

PRIEŠ SKALŪNŲ GAVYBĄ PROTESTUOJANČIOS ŠALYS (2011)

protestai

Amerikiečių protestai

Protestuoja Rumunija

Protestuoja Vokiečiai

Protestai Bulgarijoje, privertę uždrausti skalūnų gavybą

Protestuoja Vokiečiai: (filmas, išversta į lietuvių kalbą)

Protestuoja Britai

Visą protestuojančių ir draudžiančių skalūnų gavybą šalių sąrašą rasite ČIA

***

PASKAIČIAVIMAI

skalunai 4

***

SKALŪNŲ PRAMONĖS KURIAMOS DARBO VIETOS

217554_10200949726527695_2087745685_n

***

SKALŪNŲ VERSLO ESMĖ

esme

***

OFICIALŪS EKSPERTŲ TYRIMAI

TYRIMAI

1) Lietuvos Mokslininkų Akademijos išvados

Nepriklausomos ES studijos liečiančių SD gavybos rizikas:

2) Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai (išversta į LIETUVIŲ kalbą)

3) European Commission DG Environment. Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe

***

Daugiau apie Chevron

Tikroji Chevron veiklos kaina: 2010 metinė ataskaita:

Originalas: The True Cost of Chevron An Alternative Annual Report (May 2011)

Išversta į lietuvių kalbą: MetineChevronAtaskaita2010KituZvilgsniu

Apie amerikiečių, Rokfeleriams priklausančios kompanijos CHEVRON veiklą plačiau  žiūrėkite čia;

CHEVRON- kompanija sukėlusi Černobylio masto EKOLOGINĘ KATASTROFĄ Ekvadoro Amazonėje. Skandalingas filmas CRUDE, sugriovęs CHEVRON reputaciją;

Kaip Chevronas parazituoja, teršia gamtą ir pažeidinėja žmonių teises Nigerijoje

Nigerijoje ši kompanija yra įsipainiojusi į brutalų susidorojimą su bendruomene, protestavusią prieš kompanijos veiklą. Žuvo 2 žmonės (4 dalys)

“We Dont Clean Up, We Dont Look Back“ (Chevron)

Chevron = The Power Of Toxic Energy

Gaslando filmo kūrėjo Josh Fox video žinutė Lenkijai dėl skalūnų gavybos būdų keliamo pavojaus

Pats skandalingiausias ir žinomiausias JAV filmas apie skalūnų gavybą GASLAND (rusų kalba, anglų kalba)

***

VIDEO (lietuvių)

Signataro Rolando Paulausko laidoje apie skalūnų burbulą, amerikietiškas peripetijas, tikrąją dujų kainą, tikruosius Chevron atėjimo tikslus diskutuota su: profesoriais G. Motuza, R. Jukniu, geologu V. Švaniu, Seimo nariu, žaliuoju L. Balsiu, Seimo Aplinkos komiteto pirmininku A. Salamakinu, Žygaičių Jonu, žurnalistu ir visuomeninku Pranciškumi Šliužu ir daugeliu kitų.

Turbūt v i e n i n t e l ė  laida apie skalūnus, kurioje aprėpta viskas: nuo žemės gelmių, tikrosios dujų kainos, kraštovaizdžio iki geopolitinio konteksto.

Geologo Vytauto Švanio komentaras

Amerikiečių mokslininko komentaras Lietuvai (Vydūno konferencija, Klaipėdoje)

Geologas Gediminas Motuza (Mokslo Akademija) „Skalūnų pramonė sunaikins žemdirbius ir ekologinius ūkius“

A.Salamakinas (Seimo Aplinkos komitetas) : „Vakarų Lietuvą reikia skelbti Pramonine Zona ir keldinti gyventojus“

275 Žemaitijos bendruomenės ir visuomeninės organizacijos pasirašė kreipimąsi PRIEŠ skalūnų gavybą Žemaitijoje. Bendruomenių pirmininkų ir žaliųjų konferencija

Gyventojų, Seimo narių, vietinės valdžios, žaliųjų aktyvistų ir geologų susitikimas Drėvernoje (Šilalės raj.).

Pasidalinkite šia naujiena socialiniuose tinkluose
2017-07-26T08:57:50+00:00 2017 07 21|Kategorijos: Infografika|Žymės: , , , |
Facebook
Google+
http://www.pabudome.lt/skalunu-duju-pramone-faktai-ir-skaiciai-kuriuos-privalu-zinoti-kiekvienam/">
Twitter
LinkedIn